Taloushallinto kohtaa teknologian: Uuden aikakauden alku

Taloushallinto on perinteisesti mielletty mappien, numeroiden, taulukoiden ja raporttien maailmaksi, jossa tarkkuus ja huolellisuus ovat valttia. Viime vuosina olemme kuitenkin nähneet merkittävän muutoksen siinä, miten taloushallintoa lähestytään ja työtehtäviä suoritetaan. Teknologia on astunut vahvasti kuvaan ja mullistanut alaa tavalla, jollaista ei ole aiemmin nähty. 

Digitalisaatio on muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan pelikenttää

Digitalisaatio on ollut keskeinen tekijä taloushallinnon muutoksessa. Siirtymä paperilaskuista verkkolaskuihin alkaa Suomessa olla nähty, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa transformaatio on Suomea selvästi jäljessä. Tämä muutos on mahdollistanut aivan uudenlaiset työnkulut ja tehostanut tekemistä valtavasti, kun moni manuaalinen työvaihe on poistunut verkkolaskujen mahdollistaman automaation myötä.

Automaatio onkin yksi merkittävimmistä teknologian tuomista uudistuksista taloushallinnossa. Rutiinitehtävät, kuten laskujen käsittely, maksuliikenne ja raportointi voidaan nyt automatisoida, joka vapauttaa taloushallinnon ammattilaisten aikaa entistä enemmän asiakasta neuvoviin, asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Sääntöpohjainen automaatio sekä tekoäly mahdollistavat jo nyt sen, että ostolaskut kulkevat tiliöintiprosessin läpi täysin automaattisesti ja kirjanpitäjä puuttuu vain poikkeustilanteisiin.

Ohjelmistorobotiikka taas omalta osaltaan vapauttaa aikaa usein toistettavien rutiinien osalta, joita taloushallinnossa on edelleen aivan valtavasti. Robotti ei ainoastaan ole ihmistä nopeampi, vaan usein se on myös ihmistä tarkempi, koska se toistaa prosessin joka kerta samalla tavalla. 

Data ja analytiikka tarjoavat syvällisempää ymmärrystä

Teknologia mahdollistaa valtavien datamäärien keräämisen ja analysoinnin reaaliajassa, mikä avaa uusia näkökulmia niin tilitoimiston oman toiminnan kehittämiseksi, kuin asiakkaillekin datan avulla tuotettavaan analytiikkaan. Data-analytiikan ja kehittyneiden raportointityökalujen avulla yritykset voivat tehdä lukuihin perustuvia päätöksiä nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä ei ainoastaan auta tunnistamaan tehostamisen kohteita, vaan myös ennakoimaan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia.

Kyberturvallisuus etusijalla

Kun taloushallinto siirtyy yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, kyberturvallisuuden merkitys korostuu. Tietoturvan varmistaminen on kriittistä, sillä talous-, ja ennen kaikkea henkilötiedot ovat arkaluonteisia ja niiden suojaaminen väärinkäytöltä on ensiarvoisen tärkeää. Tilitoimistoille se tarkoittaa entistä suurempia investointeja tietoturvaan sekä henkilöstön kouluttamiseen, jotta työntekijöillä on osaaminen tunnistaa ja estää kyberuhkia.

Toimialan tulevaisuuden näkymät

Toimiala on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa murroskohdassa. Murroksen myötä tilitoimistoilla, joilla on kyvykkyyttä investoida teknologiaan, tulee olemaan selkeä paikka erottua perinteisimmistä tilitoimistoista. Teknologiainvestoinnit eivät tule näkymään vain toiminnan tehostumisena, vaan myös työnkuvat tulevat uudistumaan. Vapautuva työaika voidaan uudelleenallokoida esimerkiksi erilaisten asiakkaille tuotettavien uusien palveluiden innovointiin.

Minä henkilökohtaisesti uskon, että tulevaisuuden voittajatilitoimiston resepti rakentuu teknologisen kyvykkyyden, uusien palveluiden innovaatiokyvyn sekä voimakkaan kansainvälistymisen varaan. Tämä tulee tarjoamaan taloushallinnon ammattilaisille täysin uusia urapolkuja, jonka myötä toimialan houkuttelevuus tulevaisuuden työntekijöiden joukossa kasvaa merkittävästi.    

Leave a Comment