Raportit

Voland vastuullisuusraportti 2023

Lue raportti

Voland vastuullisuusraportti 2022

Lue raportti

Vastuullinen sijoittaminen

Voland Partners on vastuullinen rahastonhoitaja. Huolehdimme että ympäristövaikutuksemme ovat minimaaliset, työstämme vastuullisuuden tuomaa lisäarvoa kohdeyritystemme kanssa ja vaikutamme toimillamme positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan.

Noudatamme EU:n Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) artiklaa 8, mittaamme pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia (PAI-indikaattoreita), hallitsemme ESG-riskejä huolellisesti ja teemme jokaisen kohdeyrityksen olennaisuusanalyysin tunnistaaksemme vastuulliset kehitysohjelmat, jotka integroidaan strategiaan. Lisäksi Voland Partners on allekirjoittaja Vastuullisen sijoittamisen UN PRI-organisaatiossa ja aktiivinen jäsen Pääomasijoitusyhdistyksen ESG- ja kestävän kehityksen työryhmissä, ja olemme vertailleet vastuullista toimintaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastaan.

Uskomme, että arvopohjainen johtaminen, merkityksellisyys ja hyvin johdettu psykologisen turvallisuuden kulttuuri johtavat työntekijöiden hyvinvointiin ja erinomaisiin tuloksiin. Tämä ei tapahdu taloudellisen tuloksen kustannuksella, vaan päinvastoin: onnelliset ihmiset, jotka ovat arvostettuja ja sitoutuneita hyvin johdettuihin tiimeihin, tuovat parhaat tulokset.

Tuemme kohdeyrityksiämme ympäristövaikutusten ymmärtämisessä ja minimoimisessa. Tuomme myös ammattitaitoista ja vastuullista hallintoa kohdeyrityksiimme. Uskomme, että vastuullisesti sijoittamalla hyötyvät kaikki sidosryhmät: sijoittajat, yrittäjät, työntekijät ja koko yhteiskunta.